Giá máy bơm chìm 12V chính hãng

450.000 
395.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ máy bơm năng lượng mặt trời 12V 10W 9Ah 500L

1.336.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ máy bơm năng lượng mặt trời 12V 20W 9Ah 1100L

1.921.000 
400.000 
1.400.000 
2.800.000