190.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt áp thấp RO 24V – Low Pressure Switch

60.000 
850.000 
650.000 
370.000 
285.000 
190.000 
190.000 
190.000 
850.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt cảm biến dòng chảy 12V 24V 110V

160.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt áp lực RO 24V – High Pressure Switch

80.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt áp lực máy bơm mini 12V 24V 1.3 1.5 MPA

100.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Phao công tắc 12V 24V 32V – 20A

320.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt cảm biến dòng chảy 12V 24V

185.000