Béc xịt áp lực cao mỏ vịt

250.000 

Loại: Béc xịt mỏ vịt
Điều chỉnh: chỉnh được tia
Áp lực: 300 Psi
Nhiệt độ : 60 độ C
Ren gắn ống: Ren trong 13 mm
Chất liệu: Nhưa và Thép
Trọng lượng: 200g